فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   پرتوا دارابی
مدال آوران
پرتوا دارابي
پرتوا دارابی

طلای مسابقات جوانان آسیا شانگهای چین-۲۰۱۱
برنز سومین دوره رقابتهای نوجوانان و جوانان جهان سنگاپور- ۲۰۱۰