فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   سلمان ترکی
مدال آوران
سلمان ترکي
سلمان ترکی

نقره پنجمین دوره رقابتهای جام جهانی ساندا چین- ۲۰۱۰
برنز جام جهانی سانشو چین- ۲۰۰۶
برنز مسابقات جهانی بزرگسالان ویتنام- ۲۰۰۵