فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   علی شیرآقایی
مدال آوران
علي شيرآقايي
علی شیرآقایی

نقره دومین دوره رقابتهای نوجوانان و جوانان جهان اندونزی- ۲۰۰۸