فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   طاهر قاسمی
مدال آوران
طاهر قاسمي
طاهر قاسمی

طلای مسابقات جوانان آسیا شانگهای چین-۲۰۱۱