فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   عباس شیخی
مدال آوران
عباس شيخي
عباس شیخی

نقره مسابقات جوانان آسیا شانگهای چین-۲۰۱۱