فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   مجید موسوی
مدال آوران
مجيد موسوي
مجید موسوی

برنز مسابقات جوانان آسیا شانگهای چین-۲۰۱۱