فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   جواد قزلسفلو
مدال آوران
جواد قزلسفلو
جواد قزلسفلو

طلای چهارمین دوره رقابتهای جوانان جهان ماکائو- ۲۰۱۲
طلای هفتمین دوره رقابتهای آسیایی جوانان فیلیپین - ۲۰۱۳