فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   امیر نجفی پور
مدال آوران
امير نجفي پور
امیر نجفی پور

نقره چهارمین دوره رقابتهای جوانان جهان ماکائو- ۲۰۱۲