فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   جواد کرمی
مدال آوران
جواد کرمي
جواد کرمی

برنز چهارمین دوره رقابتهای جوانان جهان ماکائو- ۲۰۱۲