فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   رضا آزرده
مدال آوران
رضا آزرده
رضا آزرده

برنز مسابقات آسیایی بزرگسالان - فیلیپین ۱۹۹۶