فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   یزدان میرزائی
مدال آوران
يزدان ميرزائي
یزدان میرزائی

طلای هفتمین دوره رقابتهای آسیایی جوانان -فیلیپین ۲۰۱۳
  • طلای نهمین دوره مسابقات آسیایی تایوان-۲۰۱۶
  • طلای چهارمین دوره مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی-آذربایجان ۲۰۱۷