فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   ابوالفضل دزینی
مدال آوران
ابوالفضل دزيني
ابوالفضل دزینی

طلای هفتمین دوره رقابتهای آسیایی جوانان -فیلیپین ۲۰۱۳