فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   معین حاجی زاده
مدال آوران
معين حاجي زاده
معین حاجی زاده

  • طلای سومین دوره مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی-اندونزی ۲۰۱۳
  • طلای چهارمین دوره مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی-آذربایجان ۲۰۱۷