فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مدال آوران /   حمیده برخور
مدال آوران
حميده برخور
حمیده برخور

کسب دو مدال برنز در فرم های تای چی چوان و تای چی جین سومین دوره مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی-اندونزی ۲۰۱۳
کسب دو مدال نقره در فرم های تای چی چوان و تای چی جین- پنجمین دوره مسایقات جوانان جهان ۲۰۱۴ - آنتالیا ترکیه