شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1398/11/19
تفاهمنامه همکاري فدراسيون ووشو با معاونت تربيت‌بدني آموزش‌وپرورش
فدراسيون ووشو و معاونت تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش، تفاهمنامه همکاري امضا کردند.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ اين تفاهمنامه به امضاي دکتر‌«مهدي علي‌نژاد» سرپرست معاونت قهرماني وزارت ورزش و رييس فدراسيون ووشو و همچنين دکتر «مهرزاد حميدي» معاون تربيت بدني و سلامت وزارت آموزش و پرورش رسيده است.

اهداف اين تفاهمنامه بدين شرح است:

1-ترويج فرهنگ ديني و پهلواني در ميان نسل جوان

2-توسعه کمي و کيفي رشته ورزشي ووشو در سطوح پايه کشور

3-بهره‌مندي بهنيه از منابع انساني، مالي، علمي و امکانات ورزشي متقابل

4-هماهنگي و هم راستايي برنامه توسعه و ارتقاي ورزش تعليم، تربيتي و قهرماني کشور و اجتناب از فعاليت موازي

5-پشتوانه‌سازي و تقويت بنيه تيم‌هاي ملي ايران اسلامي از طريق استعداديابي و هدايت نخبه‌هاي ورزشي

6-توانمندسازي منابع انساني به ويژه کارشناسان و معلمان تربيت بدني

7-کمک به غني‌سازي اوقات فراغت نوجوانان و جوانان

**موضوعات و همکاري‌ها مشترک طرفين نيز بدين شرح است:

استعداديابي ورزشي، مسابقات و فعاليت‌هاي ورزشي،‌ نيروي انساني، امکانات ورزشي، آموزش و پژوهش و ساير موارد