فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مسابقات
لیست مسابقات فعال

این لیست فقط جهت نمایش و اطلاع از وضعیت مسابقات فعال فدراسیون ووشو در حال حاضر می باشد. جهت اطلاعات بیشتر در مورد مسابقات، با هیئت های استانی تماس حاصل فرمائید.

# کد مسابقات عنوان جنسیت وضعیت هیئت ها ورزشکاران
۱ ۱۴۰۰۲۹۴۵۴۴ مسابقات قهرمانی کشور ووشو جیت کاندو بانوان (مجازی)JKDA زن ثبت نام تیم ها ۰ ۰
۲ ۱۴۰۰۱۹۴۵۴۳ مسابقات قهرمانی کشور ووشو جیت کاندو آقایان (مجازی)JKDA مرد ثبت نام تیم ها ۰ ۰
۳ ۱۴۰۰۷۴۵۵۴۲ انتخابی درون اردویی بزرگسالان بانوان - آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو زن در حال برگزاری ۱ ۲۱
۴ ۱۴۰۰۹۴۱۵۴۱ مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور تالو (مجازی)بانوان زن در حال برگزاری ۹ ۲۵
۵ ۱۴۰۰۴۷۳۵۴۰ مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور تالو (مجازی)آقایان مرد در حال برگزاری ۱۱ ۳۱