فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مسابقات
لیست مسابقات فعال

این لیست فقط جهت نمایش و اطلاع از وضعیت مسابقات فعال فدراسیون ووشو در حال حاضر می باشد. جهت اطلاعات بیشتر در مورد مسابقات، با هیئت های استانی تماس حاصل فرمائید.

# کد مسابقات عنوان جنسیت وضعیت هیئت ها ورزشکاران
۱ ۱۴۰۱۳۴۲۵۹۶ مسابقات قهرمانی استان زنجان بانوان -بزرگسالان (دی ۱۴۰۱) زن ثبت نام تیم ها ۰ ۰
۲ ۱۴۰۱۶۱۶۵۹۵ مسابقات قهرمانی استان زنجان آقایان -بزرگسالان (دی ۱۴۰۱) مرد ثبت نام تیم ها ۰ ۰
۳ ۱۴۰۱۴۳۶۵۹۴ مسابقات قهرمانی استان هرمزگان آقایان (دی ۱۴۰۱) مرد ثبت نام تیم ها ۰ ۰
۴ ۱۴۰۱۹۳۱۵۹۳ مسابقات قهرمانی استان تهران آقایان(دی۱۴۰۱) مرد ثبت نام تیم ها ۰ ۰
۵ ۱۴۰۱۳۱۸۵۹۲ مسابقات ووشو انتخابی استان البرز آذر ۱۴۰۱ (بانوان) زن ثبت نام تیم ها ۱ ۱۰
۶ ۱۴۰۱۹۲۸۵۹۱ مسابقات ووشو انتخابی استان البرز آذر ۱۴۰۱ (آقایان) مرد ثبت نام تیم ها ۱ ۱
۷ ۱۴۰۱۷۳۷۵۹۰ مسابقات انتخابی ساندا و تالو استان خراسان رضوی آذر۱۴۰۱-(بانوان) زن ثبت نام تیم ها ۱ ۱۴۳
۸ ۱۴۰۱۲۸۶۵۸۹ مسابقات انتخابی ساندا و تالو استان خراسان رضوی آذر۱۴۰۱-(آقایان) مرد ثبت نام تیم ها ۱ ۱۵۲
۹ ۱۴۰۱۶۸۹۵۸۸ مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان کرمانشاه بانوان (آذر ۱۴۰۱) زن ثبت نام تیم ها ۱ ۰
۱۰ ۱۴۰۱۷۳۲۵۸۷ مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان کرمانشاه آقایان (آذر ۱۴۰۱) مرد ثبت نام تیم ها ۲ ۳۴