فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مسابقات
لیست مسابقات فعال

این لیست فقط جهت نمایش و اطلاع از وضعیت مسابقات فعال فدراسیون ووشو در حال حاضر می باشد. جهت اطلاعات بیشتر در مورد مسابقات، با هیئت های استانی تماس حاصل فرمائید.

# کد مسابقات عنوان جنسیت وضعیت هیئت ها ورزشکاران
۱ ۱۴۰۱۶۶۶۵۶۲ قهرمانی کشور سبک شیگ یی چوان (بانوان) زن ثبت نام تیم ها ۰ ۰
۲ ۱۴۰۱۶۹۸۵۶۰ قهرمانی کشور کمیته لوهان چوان (بانوان) زن ثبت نام تیم ها ۱ ۰