فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مسابقات
لیست مسابقات فعال

این لیست فقط جهت نمایش و اطلاع از وضعیت مسابقات فعال فدراسیون ووشو در حال حاضر می باشد. جهت اطلاعات بیشتر در مورد مسابقات، با هیئت های استانی تماس حاصل فرمائید.

# کد مسابقات عنوان جنسیت وضعیت هیئت ها ورزشکاران
۱ ۱۴۰۲۷۴۸۶۸۰ انتخابی درون اردویی تیم ملی نوجوانان- آقایان ۱۴۰۲ مرد در حال برگزاری ۱ ۱۶
۲ ۱۴۰۲۴۴۱۶۷۹ انتخابی درون اردویی تیم ملی جوانان- آقایان ۱۴۰۲ مرد در حال برگزاری ۱ ۲۶
۳ ۱۴۰۲۳۱۵۶۷۶ مرحله نهایی انتخابی درون ارویی تیم ملی بزرگسالان آقایان-۱۴۰۲ مرد در حال برگزاری ۳ ۹