فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   مسابقات
لیست مسابقات فعال

این لیست فقط جهت نمایش و اطلاع از وضعیت مسابقات فعال فدراسیون ووشو در حال حاضر می باشد. جهت اطلاعات بیشتر در مورد مسابقات، با هیئت های استانی تماس حاصل فرمائید.

# کد مسابقات عنوان جنسیت وضعیت هیئت ها ورزشکاران
۱ ۱۴۰۲۲۷۲۶۹۲ مسابقات قهرمانی کشور کمیته لی چوان بانوان- مهر ۱۴۰۲ ( کرمانشاه) زن ثبت نام تیم ها ۰ ۰
۲ ۱۴۰۲۷۶۵۶۹۱ مسابقات قهرمانی کشور کمیته لی چوان آقایان -مهر ۱۴۰۲ (زنجان) مرد ثبت نام تیم ها ۰ ۰
۳ ۱۴۰۲۹۱۱۶۹۰ مسابقات قهرمانی کشور کمیته بی شائولین آقایان -مشهد (مهر ۱۴۰۲) مرد ثبت نام تیم ها ۱ ۴