فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   فدراسیون /   کمیته ها

کمیته ها

Committees

کمیته مسابقات و لیگ
کمیته مسابقات و لیگ

مهدی خانی


 • ۰۲۱-۴۴۱۴۹۹۵۸
کمیته پزشکی و ضد دوپینگ
کمیته پزشکی و ضد دوپینگ

دکتر امیرعباس لشگری


 • ۶۲-۴۴۱۴۹۹۵۸
کمیته داوران
کمیته داوران

علی جهانگیری زاده


 • ۶۲-۴۴۱۴۹۹۵۸ داخلی ۱۱۳
 • ۰۹۱۲۱۴۶۲۳۸۱
 • جواد باقری
کمیته مربیان
کمیته مربیان

توحید اسدیان


 • ۶۲-۴۴۱۴۹۹۵۸ داخلی ۱۱۳
 • ۰۹۱۲۱۳۲۰۲۳۰
 • محمد نوری - ۰۹۱۲۱۸۲۶۸۳۸
کمیته استعدادیابی
کمیته استعدادیابی

دکتر علی تنباکوساز


 • ۶۲-۴۴۱۴۹۹۵۸ داخلی ۱۱۳
 • ۰۹۱۲۱۸۲۶۲۴۰
 • حیدری
کمیته انضباطی
کمیته انضباطی

کوهیار سالار


کمیته تیم های ملی
کمیته تیم های ملی

مجید ملکی


 • ۰۹۱۲۲۴۴۸۶۳۶
 • ۰۹۱۲۲۴۴۸۶۳۶
کمیته فرهنگی
کمیته فرهنگی

عباس شیبک


 • ۰۹۱۵۱۹۲۲۵۵۰
کمیته ووشو سنتی
کمیته ووشو سنتی

حسین حضرتی


 • ۰۹۱۹۰۸۸۰۵۵۲
روابط عمومی و مرکز رسانه‌هاى اجتماعى
روابط عمومی و مرکز رسانه‌هاى اجتماعى

حامد عبدالملکی


 • ۰۹۱۲۲۰۲۴۷۲۱
کمیته ورزش همگانی
کمیته ورزش همگانی

حامد کاتوزی


 • ۰۲۱-۴۴۱۴۹۹۵۸
 • +۹۸ ۹۱۲ ۲۰۱ ۲۲۴۲
کمیته فنی
کمیته فنی

مهرداد شیرازی


کمیته آموزش و پژوهش
کمیته آموزش و پژوهش

امین دهقان


 • ۶۲-۴۴۱۴۹۹۵۸ داخلی ۱۱۳
 • مژگان سرلک