فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   فدراسیون /   کمیته ها

کمیته ها

Committees

روابط عمومی و مرکز رسانه‌هاى اجتماعى
روابط عمومی و مرکز رسانه‌هاى اجتماعى

حامد عبدالملکی


 • ۴۸۰۰۰۹۴۱-۱۱۰
 • ۰۹۱۲۲۰۲۴۷۲۱
کمیته پزشکی و ضد دوپینگ
کمیته پزشکی و ضد دوپینگ

دکتر امیرعباس لشگری


 • ۶۲-۴۴۱۴۹۹۵۸
کمیته داوران
کمیته داوران

علی جهانگیری زاده


 • ۶۲-۴۴۱۴۹۹۵۸ داخلی ۱۱۳
 • ۰۹۱۲۱۴۶۲۳۸۱
 • داوود سعادتی فر
کمیته مربیان
کمیته مربیان

توحید اسدیان


 • ۶۲-۴۴۱۴۹۹۵۸ داخلی ۱۱۳
 • ۰۹۱۲۱۳۲۰۲۳۰
 • محمد نوری - ۰۹۱۲۱۸۲۶۸۳۸
کمیته استعدادیابی
کمیته استعدادیابی

دکتر علی تنباکوساز


 • ۶۲-۴۴۱۴۹۹۵۸ داخلی ۱۱۳
 • ۰۹۱۲۱۸۲۶۲۴۰
 • حیدری
کمیته انضباطی
کمیته انضباطی

کوهیار سالار


 • ۰۲۱۴۸۰۰۰۹۴۱
 • فاطمه صدق‌آمیز - نریمان توکلی
کمیته تیم های ملی
کمیته تیم های ملی

مجید ملکی


 • ۰۹۱۲۲۴۴۸۶۳۶
 • ۰۹۱۲۲۴۴۸۶۳۶
کمیته ووشو سنتی
کمیته ووشو سنتی

ناصر حق‌شناس


 • ۴۸۰۰۰۹۴۱
کمیته ورزش همگانی
کمیته ورزش همگانی

حامد کاتوزی


 • ۰۲۱-۴۴۱۴۹۹۵۸
 • +۹۸ ۹۱۲ ۲۰۱ ۲۲۴۲
کمیته فنی
کمیته فنی

مهرداد شیرازی


کمیته آموزش و پژوهش
کمیته آموزش و پژوهش

امین دهقان


 • ۶۲-۴۴۱۴۹۹۵۸ داخلی ۱۱۳
 • مژگان سرلک
سازمان لیگ و کمیته مسابقات
سازمان لیگ و کمیته مسابقات

مهدی خانی


 • ۴۸۰۰۰۹۴۱-۱۱۱
کمیته پناهندگان
کمیته پناهندگان

محمد عبیدی


 • ۰۹۱۹۲۳۹۳۲۲۵
وحید خرمشاد
وحید خرمشاد

کمیته فرهنگی


 • ۰۹۱۵۵۶۱۳۶۸۵