فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   فدراسیون /   هیئت رئیسه

هیئت رئیسه

Board Of Directors

امیر صدیقی
امیر صدیقی

رئیس فدراسیون

حسین اوجاقی
حسین اوجاقی

نائب رئیس

 امیر عباس مهدوی مهر
امیر عباس مهدوی مهر

عضو هیئت رئیسه

سید علیرضا میر عرب
سید علیرضا میر عرب

خزانه دار

زهرا ناطقی
زهرا ناطقی

نائب رئیس بانوان

فریدون فدایی دولت
فریدون فدایی دولت

عضو هیئت رئیسه

کاوه احمدی
کاوه احمدی

عضو هیئت رئیسه

قاسم بختیاریان
قاسم بختیاریان

سرپرست دبیرکلی فدراسیون

مهدی علی نژاد
مهدی علی نژاد

عضو هیئت رئیسه