فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   فدراسیون /   هیئت رئیسه

هیئت رئیسه

Board Of Directors

امیر صدیقی
امیر صدیقی

رئیس فدراسیون

جعفر سمیعی
جعفر سمیعی

نائب رئیس اول

سید علیرضا میر عرب
سید علیرضا میر عرب

خزانه دار

زهرا ناطقی
زهرا ناطقی

نائب رئیس دوم

عباس شیبک
عباس شیبک

نماینده استان ها

مهرداد شیرازی
مهرداد شیرازی

کارشناس خبره

میترا عباسی
میترا عباسی

کارشناس خبره

مجید ملکی
مجید ملکی

سرپرست دبیرکلی