فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران

خانه /   فدراسیون /   سبک ها

سبک ها

Styles

بی شائولین
بی شائولین

رضا کیان افشار


 • ۰۹۳۷۵۱۱۴۵۰۴
 • beishaolin@email.com
 • غلامعلی محمودی - ۰۹۱۵۹۰۰۷۱۹۰
جیت کاندو JKDA
جیت کاندو JKDA

سید نعمت الله میرسعید قاضی


 • ۰۹۱۹۲۶۹۷۳۳۰
 • غلامرضا ملکان - ۰۹۱۲۶۴۵۶۸۹۳
چاچوان
چاچوان

سلطان مراد یوسفی


 • ۰۹۱۳۳۱۷۳۹۱۶
چانگ چوان
چانگ چوان

صغری زارعی


 • ۰۹۱۲۵۰۱۴۰۵۸
 • محمد نوری - ۰۹۱۲۱۸۲۶۸۳۸
خواچوان
خواچوان

سعید حیدری


 • ۰۹۱۲۳۲۷۱۴۳۳
 • heydari.huaquan@gmail.com
خونگ چوان
خونگ چوان

سید رسول حسینی خواه


 • ۰۹۱۳۱۱۵۶۳۷۶
 • سعید رضا اعتزازیان - ۰۹۱۳۲۶۵۱۵۵۲
دی تانگ چوان
دی تانگ چوان

امیر آسیابان لاله


 • ۰۹۱۲۶۲۳۶۰۳۹
 • خانزاده - ۰۹۳۵۹۷۸۴۲۹۹
ساندا سنتی
ساندا سنتی

محمدرضا پورغلامی نژاد


 • ۰۹۱۲۱۴۴۳۱۶۸
شائولین چوان
شائولین چوان

مهرداد شیرازی


 • ۰۹۱۱۱۳۱۵۵۹۷
 • info@iranshaolinquan.com
 • احمد فلاح - ۰۹۱۱۹۳۶۸۳۸۹
شینگ یی چوان
شینگ یی چوان

شکوفه دیوانی


 • ۰۹۱۲۱۲۰۷۲۶۰
 • خانم برگ ریزان
فانگ من چوان
فانگ من چوان

محمدباقر مهدی نژاد - ۰۹۱۲۱۱۵۵۵۶۱


 • ۰۲۱۴۴۴۴۳۴۰۱
 • kffcir@yahoo.com
 • نجفی - ۰۹۱۲۶۳۴۸۰۶۳
فن زی چوان
فن زی چوان

قدرت الله داودی


 • ۰۹۱۲۱۲۵۴۸۰۶
لوهان چوان
لوهان چوان

حسین حضرتی


 • ۰۹۱۹۰۸۸۰۵۵۲
 • اکبر صفری - ۰۹۳۷۵۷۵۴۲۴۱
لی چوان
لی چوان

بیژن روزبهانی


 • ۰۹۱۹۷۰۱۰۷۶۶
نان چوان
نان چوان

علی جهانگیری زاده


 • ۰۹۱۲۱۴۶۲۳۸۱
 • Ajahangiri@nanquanwushu.com
نن شائولین چوان
نن شائولین چوان

توحید اسدیان


 • ۰۹۱۲۱۳۲۰۲۳۰
وینگ چون WT
وینگ چون WT

شیرویه حسن زاده


 • ۰۹۱۲۳۲۷۹۸۰۲
 • iriwti@yahoo.com
 • خانم حسن زاده - ۰۹۰۲۶۰۶۰۳۷۴
هوپگار ووشو
هوپگار ووشو

ناصر حق شناس


 • ۰۹۱۳۱۸۱۳۳۷۸
جیت کاندو
جیت کاندو

حسن کوه کمری


 • ۰۹۱۲۴۹۳۶۸۰۵
تای چی چوان
تای چی چوان

علی رضا بهرمن


 • ۰۹۱۷۱۶۱۳۴۳۶
مسئولین هیات استان
مسئولین هیات استان

مسئولین هیات استان


 • ۰۲۱۴۴۱۴۹۹۵۸
 • دبیرهیات استان
چین نا
چین نا

رضا اسکندری


 • ۰۹۱۲۱۷۷۹۳۰۸