شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1398/11/25
تيم‌هاي حاضر در نيمه‌نهايي ليگ دسته يک و جوانان مشخص شدند
تکليف تيم‌هاي راه يافته به مرحله نيمه‌نهايي ليگ دسته اول و همچنين ليگ جوانان ووشوي باشگاه‌هاي کشور مشخص شد.


به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ رقابت‌هاي ليگ دسته اول و همچنين ليگ جوانان در آکادمي ووشو پيگيري شد تا چهره تيم‌هاي راه يافته به نيمه‌نهايي مشخص شود.

بر اين اساس و در ليگ دسته اول و از گروه نخست، تيم‌هاي زرين رود و هيات ووشو نور؛ جواز حضور در مرحله‌ نيمه‌نهايي را کسب کردند.

از گروه 2 نيز تيم‌هاي، شهرداري ملارد و هيات ووشو قم صعود خود به نيمه‌نهايي را قطعي کردند.

در ليگ جوانان و از گروه نخست، پيش از اين تيم‌هاي رنگ فيروزه شيراز و خانه تلاش هرمزگان جواز حضور در نيمه‌نهايي را به دست آورده بودند و از گروه دوم نيز با ديدارهاي برگزار شده، پرشين و هيات ووشو تهران به نيمه‌نهايي رسيدند.

ديدارهاي مرحله نيمه‌نهايي و فينال ليگ دسته يک و جوانان روز 16 اسفندماه برگزار خواهد شد.