شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1399/06/16
رسالت کميته توسعه همگاني ووشو در دسترس قرار دادن اين رشته براي عموم است
رئيس کميته توسعه همگاني ووشو گفت: رسالت کميته توسعه همگاني ووشو در دسترس قرار دادن اين رشته براي عموم است.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو، حامد کاتوزي رئيس کميته توسعه همگاني، اظهار داشت: بنابر استراتژى فدراسيون ووشو، رسالت و مسئوليتي که کميته توسعه همگاني براي خود تعريف کرده، در دسترس قراردادن اين رشته ورزشي براي عموم است. به همين منظور براي اجراي اين رسالت چند سرفصل را انتخاب کرده‌ايم. موضوع اول اين است که افراد با محتواي دروني ووشو و با رويکرد سلامتي و هنري آن آشنا شوند. در واقع مي‌خواهيم نشان بدهيم که ووشو به جز بحث مبارزه، در مسائلي همچون سلامتي و شيوه زندگي چه نقش‌آفريني مي‌تواند داشته باشد.

وي افزود: موضوع دوم مربوط به معرفي اساتيد ووشو و پيشکسوتان اين رشته است تا مردم با آنها و محتواي صحبت‌ها و فنون آموزشي بيشتر آشنا شوند.

رئيس کميته توسعه همگاني ادامه داد: موضوع سوم نيز اين است که ما از طريق توليد محتواي فني در حوزه تصوير، بتوانيم آموزش و تمرين ووشو را در خانه فراهم سازيم. با توجه به شيوع کرونا و اينکه سلامتي تبديل به يک دغدغه مهم در سطح جامعه شده است، تلاش مي‌کنيم تا بتوانيم در مسير مسئوليت اجتماعي حرکت کنيم و در ارتقاي کيفيت زندگي جامعه موثر باشيم.

کاتوزي گفت: اين مسير اصلي ما است که در واقع در حال توليد يک داستان و فيلم کلي براي ووشو هستيم تا در طول شش ماه آينده اين موضوع را به تدريج در فضاهاي مختلف منتشر کنيم. اين اقدام نيز شامل مباحث تئوري، عملي و تمريني مي‌شود.

انتهاي پيام/