شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1399/06/18
شيرازي رئيس کميته فني فدراسيون ووشو شد
طي حکمي از سوي رئيس فدراسيون ووشو، رئيس کميته فني اين فدراسيون مشخص شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو، امير صديقي رئيس فدراسيون ووشو ضمن قدرداني و تشکر از تلاش‎هاي عليرضا خسروي، طي حکمي مهرداد شيرازي را به عنوان رئيس کميته فني فدراسيون ووشو منصوب کرد .

در بخشي از اين حکم صديقي براي شيرازي آمده:

احتراماً با توجه به تجارب، تعهد و تخصص جنابعالي، بدينوسيله به‌عنوان رئيس کميته اين فدراسيون منصوب مي‌شويد. اميد است با اتکال به خداوند متعال در امور محوله موفق و مويد باشد.

مهرداد شيرازي در حال حاضر نايب رئيس کميته فني کنفدراسيون ووشو آسيا است.

حسين اوجاقي، زهراناطقي، علي صديقي، علي جهانگيرزاده، امين دهقان، مهدي خاني، حسين حضرتي، مجيدملکي، صيادحيدري، توحيد اسديان، عباس شيبک و رامين موحدنيا ديگر اعضاي کميته فني فدراسيون ووشو نيز هستند.

انتهاي پيام