شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1399/06/26
اطلاعيه فدراسيون ووشو در خصوص کليه احکام مربيگري و داوري
کليه احکام مربيگري و داوري که سه سال از تاريخ صدور آنها گذشته است فاقد اعتبار بوده و مربيان و داوران محترم لازم است جهت تمديد احکام خود در يکي از دوره‌هاي بازآموزي که در مهرماه و آبان‌ماه سال 1399 برگزار خواهد شد، شرکت نمايند‌.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو، در راستاي اجراي آئين‌نامه کميته آموزش و پژوهش و به منظور بهبود کيفيت فعاليت‌هاي آموزشي ووشو و پرهيز از هرگونه تخلف احتمالي و حوادث غير مترقبه، توجه به نکات ذيل الزامي و حسن اجراي آن برعهده هيئت‌هاي استان با همکاري اداره کل محترم ورزش و جوانان استان است:

1- کليه احکام مربيگري و داوري که سه سال از تاريخ صدور آنها گذشته است فاقد اعتبار بوده و مربيان و داوران محترم لازم است جهت تمديد احکام خود در يکي از دوره‌هاي بازآموزي که در مهرماه و آبان‌ماه سال 1399 برگزار خواهد شد، شرکت نمايند‌.

2- تمامي هيئت‌هاي استاني موظف هستند در خصوص اعتبار يا عدم اعتباراحکام مربيگري و داوري بررسي لازم را انجام داده و در صورت عدم اعتبار از انجام هرگونه فعاليت در حوزه ووشو از قبيل مربيگري در باشگاه‌ها و تيم‌هاي استان و ثبت شالبند يا داوري مسابقات جلوگيري کنند.

3- ليست داوران و مربياني که داراي مدرک معتبر از نظر اين فدراسيون مي‌باشند از تاريخ 15/9/1399 بر روي وبسايت فدراسيون براي عموم در دسترس خواهد بود و کليه هيئت‌ها با همکاري اداره کل محترم استان مي‌بايست از هرگونه همکاري و ارائه خدمات با نفراتي که در ليست مذکور نمي‌باشند؛ پرهيز نمايند.

4- اين دستورالعمل از تاريخ 1/7/1399 لازم اجرا مي‌باشد.

5- تاريخ برگزاري دوره‌هاي بازآموزي در مهرماه و آبان ماه سال 1399 به شرح ذيل مي‌باشد :

•داوري :

- تالو : 23/7/99 ، 1/8/99 ، 15/8/99 ،29/8/99

- ساندا : 22/7/99 ، 2/8/99 ، 16/8/99 ، 30/8/99

• مربيگري : 10/7/99 ، 24/7/99 ، 9/8/99 ، 22/8/99

6-کليه افراد متقاضي با توجه به محدوديت زمان برگزاري در يکي از دوره‌هاي فوق الذکر از طريق وبسايت فدراسيون ووشو نسبت به ثبت نام به موقع خود و حضور در دوره‌ها مي‌بايست اقدام نمايند.

7- کليه افرادي که در دوره‌هاي ارتقاي داوري و مربيگري در سال 99 تا پايان آبان ماه شرکت نموده‌اند و نمره قبولي گرفته باشند، نياز به حضور در دوره هاي بازآموزي فوق الذکر را ندارند. 8

- بديهي است اين فدراسيون هيچ مسئوليتي در خصوص بروز هرگونه حادثه و اتفاق در حوزه مربيگري در باشگاه‌ها که ناشي از عدم داشتن مدرک مربيگري معتبر مي‌باشد، نخواهد داشت .

توجه!

مهلت زمان تعيين شده غيرقابل تمديد بوده و عواقب و مسئوليت عدم حضور بر عهده فرد متقاضي خواهد بود.

انتهاي پيام/