شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


مجتبي   حسين زادهسوابق قهرمانی :

طلاي مسابقات کامبت گيمز روسيه - سن پترزبورگ 2013