شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


قاسم   خدادادي دشتکيسوابق قهرمانی :

طلاي مسابقات بزرگسالان آسيا - ميانمار 2004