شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


ناهيد   پورشبانانسوابق قهرمانی :

  • کسب دو مدال طلا و يک برنز پنجمين دوره مسابقات جوانان جهان 2014 آنتاليا - ترکيه
  • کسب يک مدال طلا، يک مدال نقره و يک مدال برنز مسابقات آسيايي جوانان کره جنوبي - 2017
  • طلا دوئلين مسابقات جوانان کره جنوبي - 2017