شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


ميلاد   عارفي مقامسوابق قهرمانی :

  • کسب مدال طلا وزن 75 کيلوگرم پنجمين دوره مسابقات جوانان جهان 2014 آنتاليا ترکيه
  • طلا مسابقات قهرماني جهان روسيه - 2017
  • طلا مسابقات جام جهاني ساندا چين - 2018