شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


سينا   خليلي چچکيسوابق قهرمانی :

کسب مدال طلا وزن 80 کيلوگرم پنجمين دوره مسابقات جوانان جهان 2014 آنتاليا ترکيه