شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


منيره   پناهيسوابق قهرمانی :

کسب يک مدال نقره فرم دائو شو و يک مدال برنز در فرم چانگ چوان پنجمين دوره مسابقات جوانان جهان 2014 آنتاليا ترکيه