شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


مهدي   محمديسوابق قهرمانی :

  • کسب مدال نقره وزن 52 کيلوگرم پنجمين دوره مسابقات جوانان جهان 2014 آنتاليا ترکيه
  • برنز نهمين دوره مسابقات آسيايي تايوان-2016
  • طلاي چهارمين دوره مسابقات همبستگي کشورهاي اسلامي-آذربايجان 2017