شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


آرمين   افراز ملک روديسوابق قهرمانی :

کسب مدال طلا در مسابقاتَ جوانان آسيا 2015 چين

برنز ششمين دوره مسابقات جهاني جوانان بلغارستان-2016