شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


سعيد   فاضليسوابق قهرمانی :

  • نقره نهمين دوره مسابقات آسيايي تايوان-2016
  • طلاي چهارمين دوره مسابقات همبستگي کشورهاي اسلامي-آذربايجان 2017