شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


رضا   خلف زادهسوابق قهرمانی :

  • نقره نهمين دوره مسابقات آسيايي تايوان-2016
  • طلاي تيم دوئلين نهمين دوره مسابقات آسيايي تايوان-2016