شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


حميدرضا   سهنديسوابق قهرمانی :

  • نقره ششمين دوره مسابقات جهاني جوانان بلغارستان-2016

  • طلاي مسابقات يونيورسياد - ماکائو 2018