شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


جواد   آقاييسوابق قهرمانی :

برنز يازدهمين دوره رقابتهاي جهاني ترکيه-2011
نقره هشتمين دوره رقابتهاي بزرگسالان آسيا هوشي مينه – ويتنام 2012
طلاي مسابقات ورد گيمز بزرگسالان کالي - کلمبيا 2013