شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


عليرضا   ريگيسوابق قهرمانی :

  • طلا مسابقات آسيايي جوانان کره جنوبي - 2017
  • طلاي مسابقات يونيورسياد - ماکائو 2018