شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


نيلوفر   مختارپورسوابق قهرمانی :

  • يک مدال نقره و يک مدال برنز مسابقات آسيايي جوانان کره جنوبي - 2017