شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


فرود   ظفريسوابق قهرمانی :

  • طلاي چهارمين دوره مسابقات همبستگي کشورهاي اسلامي-آذربايجان 2017
  • نقره بازيهاي آسيايي جاکارتا - 2018