شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


زهرا   کريميسوابق قهرمانی :

مدال نقره رقابتهاي جام جهاني ساندا -2007
مدال نقره مسابقات جهاني چين-  2007
مدال برنز قهرماني آسيا ماکائو- 2008
مدال طلاي المپيک پکن– 2008
مدال طلاي وورلد گيمز تايوان– 2009
مدال طلاي بازي هاي داخل سالن ويتنام –  2009