شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


حانيه   رجبيسوابق قهرمانی :

  • برنز هشتمين دوره رقابتهاي بزرگسالان آسيا هوشي مينه – ويتنام 2012
  • برنز چهارمين دوره رقابتهاي جوانان جهان ماکائو- 2012
  • کسب يک مدال طلا و دو مدال برنز در هفتمين دوره رقابتهاي آسيايي جوانان -فيليپين 2013
  • کسب مدال نقره فرم دوئيلين در هفتمين دوره رقابتهاي آسيايي جوانان -فيليپين 2013
  • کسب يک مدال طلا و دو مدال برنز در هفتمين دوره رقابتهاي آسيايي جوانان -فيليپين 2013
  • کسب مدال نقره فرم دوئيلين در هفتمين دوره رقابتهاي آسيايي جوانان -فيليپين 2013
  • نقره سومين دوره مسابقات همبستگي کشورهاي اسلامي-اندونزي 2013
  • برنز دوازدهمين دوره مسابقات جهاني مالزي-2013
  • برنز مسابقات جام جهاني تالو چين -2016

  • برنز مسابقات قهرماني جهان روسيه - 2017