شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


مريم   عصمتيسوابق قهرمانی :

کسب 2 مدال برنز و يک مدال نقره در مسابقات آسيايي نوجوانان ماکائو-2009
برنز رقابتهاي جهاني نوجوانان اندونزي- 2009
کسب يک مدال طلا و يک مدال نقره در مسابقات جهاني جوانان سنگاپور- 2010
برنز مسابقات جوانان آسيا شانگهاي چين-2011