شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


فرشيد   اسديانسوابق قهرمانی :

کسب 2 مدال برنز در سومين دوره رقابتهاي نوجوانان جهاني اندونزي در فرمهاي (تاي چي چوان) و (تاي چي جين)- 2008
کسب 2 مدال برنز در پنجمين دوره رقابتهاي آسيايي جوانان ماکائو در فرمهاي (تاي چي چوان) و (تاي چي جين)- 2009
برنز مسابقات جوانان آسيا شانگهاي چين-2011