شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


سيد علي   مير ميرانسوابق قهرمانی :

طلا مسابقات جهاني ايتاليا- 1997
طلا مسابقات جهاني هنگ کنگ- 1999
طلا مسابقات آسيايي ويتنام- 2000
برنز مسابقات جهاني ارمنستان- 2001
برنز مسابقات جام جهاني چين- 2002