شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


نويد   مکونديسوابق قهرمانی :

  • نقره تيم دوئيلين يازدهمين دوره مسابقات جهاني ترکيه-2011

  • نقره تيم دوئيلين هشتمين دوره رقابتهاي بزرگسالان آسيا هوشي مينه – ويتنام 2012

  • طلاي تيم دوئيلين سومين دوره مسابقات همبستگي کشورهاي اسلامي-اندونزي 2013

  • طلاي تيم دوئيلين دوازدهمين دوره مسابقات جهاني مالزي-2013

  • نقره مسابقات قهرماني جهان اندونزي - 2015