شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


زهرا   کيانيسوابق قهرمانی :

 • کسب يک مدال طلا و يک مدال نقره در مسابقات جوانان آسيا شانگهاي چين- 2011

 • نقره سومين دوره رقابتهاي نوجوانان و جوانان جهان سنگاپور- 2010

 • کسب يک مدال نقره و يک برنز در هفتمين دوره رقابتهاي آسيايي جوانان فيليپين - 2013

 • کسب دو مدال طلا و يک برنز در پنجمين دوره مسابقات جوانان جهان 2014- آنتاليا ، ترکيه

 • کسب دو مدال طلا و يک نقره در مسابقات جوانان آسيا 2015 چين

 • نقره مسابقات قهرماني جهان اندونزي - 2015
 • کسب دو مدال طلا و يک نقره در ششمين دوره مسابقات جهاني جوانان بلغارستان-2016
 • کسب  يک مدال نقره و يک مدال برنز در مسابقات جام جهاني تالو چين -2016

 • يک مدال طلا و يک مدال برنز مسابقات آسيايي جوانان کره جنوبي - 2017

 • طلا دوئلين مسابقات جوانان کره جنوبي - 2017

 • برنز مسابقات قهرماني جهان روسيه - 2017
 • نقره بازيهاي آسيايي جاکارتا - 2018