شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


مليحه   فضليسوابق قهرمانی :

طلا دهمين دهمين دوره مسابقات جهاني بزرگسالان کانادا- 2009
طلاي يازدهمين دوره مسابقات جهاني ترکيه-2011