شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


سپيده   شاکريانسوابق قهرمانی :

کسب يک مدال طلا و 2 برنز در مسابقات جوانان آسيا شانگهاي چين- 2011
کسب يک مدال طلا، يک نقره و يک برنز در چهارمين دوره رقابتهاي جوانان جهان ماکائو -2012
برنز هفتمين دوره رقابتهاي آسيايي جوانان فيليپين - 2013
کسب دو مدال نقره و يک برنز در مسابقاتَ جوانان آسيا 2015 چين