شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


جاويد   ديداريسوابق قهرمانی :

يک طلا و يک برنز مسابقات بزرگسالان جهان - ارمنستان 2001