شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


نفيسه   پور گنجيسوابق قهرمانی :

کسب 2 مدال برنز در مسابقات جوانان آسيا شانگهاي چين-2011
مدال نقره هفتمين دوره رقابتهاي آسيايي جوانان -فيليپين 2013
مدال نقره فرم دوئيلين هفتمين دوره رقابتهاي آسيايي جوانان -فيليپين 2013
مدال برنز فرم دائو شو پنجمين دوره مسابقات جوانان جهان 2014 آنتاليا ترکيه