شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


جعفر   عرفانيانسوابق قهرمانی :

طلاي مسابقات آسيايي بزرگسالان - فيليپين 1996